Hamster som trenger nye hjem:

Hamster til omplassering:

Syrisk:

Syrisk hamster, også kjent som gullhamster:

Jenter:

Gutter: